Oddaja izvlečkov

Oddaja izvlečkov

Stran vsebuje pomembne informacije glede oddaje izvlečkov, prosimo pozorno jih preberite.

Oddaja izvlečkov

Pri oddaji izvlečka avtorji potrjujejo, da izvleček vsebuje neobjavljene rezultate. Avtor sam je odgovoren, da je oddan izvleček pravilen; vse napake črkovanja, slovnične in vsebinske bodo objavljene kot jih je zapisal avtor. Pri oddaji avtor označi področje, ki ga izvleček pokriva.

Področja: Katarakta in refraktivna kirurgija, Zunanji očesni deli, Roženica in kontaktne leče, Glavkom, Uveitis, Pediatrična oftalmologija in strabizem, Mrežnica, Vitreoretinalna kirurgija, Okuloplastična kirurgija, Nevrooftalmologija, Očesni tumorji-onkologija, Klinični primeri, Razno.

Navodila za oddajo izvlečkov

V izvleček je vključeno le besedilo (brez slik in razpredelnic).

  1. Naslov: v slovenskem in angleškem jeziku.
  2. Avtorji, pripadajoče ustanove.
  3. Dolžina: za posamezen izvleček (brez naslova, imen avtorjev in pripadajočih ustanov) do največ 2500 znakov vključno s presledki in ločili.
  4. Struktura: Namen, Metode, Rezultati, Zaključek. Ta struktura ni potrebna za klinične primere.
  5. Jezik: Izvleček je v slovenskem in angleškem jeziku za slovenske udeležence.
  6. Oddaja: izvleček oddate preko elektronske povezave za oddajo izvlečkov, ki je objavljena na vrhu te strani.

Rok za oddajo izvlečkov : 15. marec 4. april 2023 (podaljšan).

Ob potrditvi sprejema izvlečka je potrebna registracija.

Razkritje

Vsi predstavitelji (vabljeni predavatelji in vsi, ki oddajo izvleček) morajo navesti morebitno navzkrižje interesov. Predstavitelji morajo v svojo predstavitev vključiti dias o razkritju  (vzorec bo vključen v smernice za prezentacijo). Razkritje je obvezno za vse predstavitelje ne glede na to ali je oz. ni prisotno navzkrižje interesov.

V primeru tehničnih vprašanj o oddaji izvlečkov (uporaba sistema, ipd.) se obrnite na , v primeru vsebinskih vprašanj pa na .