Registracija


Povezava do registracijskega vmesnika

Kotizacije

Člani Združenja oftalmologov
Slovenije (ZOS)
Nečlani Specializanti člani ZOS Specializanti nečlani ZOS Upokojeni oftalmologi
250 € 350 € 100 € 150 € brez kotizacije

Plačilo registracije obvezno ob potrditvi sprejema prispevka!