Kontakti


Prireditelja

in Očesna klinika Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana


Znanstveni sekretariat

Barbara Cvenkel

Nataša Vidović Valentinčič


Organizacijski in programski odbor

Barbara Cvenkel, predsednica

Mojca Globočnik Petrovič

Rok Grčar

Helena Haskaj

Polona Jaki Mekjavić

Manca Tekavčič Pompe

Nataša Vidovič Valentinčić

Levin Vrhovec