Navodila za predavatelje

Navodila za predavatelje / obvestilo udeležencem

Priprava predstavitve: Tekst na diasih je v angleškem, predavanje v slovenskem jeziku. Pri pripravi diasov v powerpointu izberite pod „načrt“ (angl. “design”) velikost diasov “širokozaslonsko” (angl. “widescreen”) 16:9.

Pri svoji predstavitvi upoštevajte časovno omejitev. Pri prekoračitvi časa bo predstavitev avtomatsko prekinjena.

Za znižano kotizacijo kongresa je potrebno pravočasno poravnati letno članarino ZOS in SZD (članarino SZD plačajo aktivni specialisti, specializanti so oproščeni plačila)

V “tekmovalnem programu” bomo ocenjavali le specializante oftalmologije. Pri presojanju bodo upoštevani naslednji kriteriji (na posamezen kriterij največ 10 točk):

  • pomen za klinično prakso
  • pomen za znanstveno- raziskovalno delo
  • novosti za področje
  • jasno podano sporočilo
  • nastop

—Organizacijski odbor kongresa